Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Wr 127/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-19

zł plus VAT. W umowie zawarto zapis, że cena została ustalona z zastrzeżeniem przejęcia przez kupującego zobowiązania do zapłaty opłaty planistycznej wynikającej...
, podobnie jak poprzednio, zawarto zapis zobowiązujący nabywcę do zapłaty opłaty planistycznej bezpośrednio na rzecz właściwego urzędu, po wydaniu wobec sprzedających decyzji...

I SA/Go 321/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-18

powierzchni 2,0069 ha położonych w [...] stanowiącej działki o nr ewidencyjnych gruntu od [...] do [...] -/ jednorazowych opłat planistycznych wynikających z decyzji wydanych...
w 2015 r. oraz w 2016 r. przez Burmistrza w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, w łącznej wysokości 25.151,34 zł., 11. skarżący w 2014 r. i 2015 r...

I SA/Go 323/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-18

położonych w [...] stanowiącej działki o nr ewidencyjnych gruntu od [...] do [...] -/ jednorazowych opłat planistycznych wynikających z decyzji wydanych w 2015 r...
. oraz w 2016 r. przez Burmistrza w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, w łącznej wysokości 25.151,34 zł., 11. skarżący w 2014 r. i 2015 r. dokonał sprzedaży...

I FSK 1594/11 - Wyrok NSA z 2012-06-21

skarbowa, opłata adiacencka, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń...
. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych stwierdził, że stanowisko Gminy jest nieprawidłowe...

I FSK 1478/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

[...] w lipcu 2008 r. W związku ze zmianą przeznaczenia i podziałem działki skarżąca poniosła na rzecz Gminy J. opłaty planistyczne w wysokości 6.720 zł., 3.4. Mając...

III SA/Wa 3171/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-07

alkoholowych, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, pobierane z tytułu czynności...
technicznej na pasie drogowym - uznał stanowisko Gminy za prawidłowe. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów...

III SA/Wa 2426/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

obciążenia opłatą planistyczną (z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od wejścia w życie planu miejscowego), czy opłatą adiacencką (z tytułu udziału...

I SA/Bk 892/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-23

okoliczność, że skarżący nie składał protestów, zarzutów w sprawie projektowanej zmiany planu na działce nr [...] - w kontekście wprowadzonej w uchwale stawki opłaty planistycznej...
jak w sentencji ze względu na fakt, iż na w/w terenie trwają zmiany planistyczne w kierunku przekształcenia go na usługi komunikacyjne'. Przypomnieć należy...

I SA/Lu 81/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-09

r., a działka [...] w lipcu 2008 r. W związku ze zmianą przeznaczenia i podziałem działki skarżąca poniosła na rzecz Gminy J. opłaty planistyczne w wysokości 6.720 zł...

I SA/Lu 669/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-22

są w posiadaniu podatniczki. Podatniczka poniosła na rzecz Gminy J. opłaty planistyczne w wysokości 6.720zł. W trakcie postępowania wskazała, że działkę zakupiła w celu...
1   Następne >   +2   5