Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Po 587/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatków na opłatę planistyczną wynikającą z decyzji administracyjnej., W dniu [...] października...
zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku z tytułu opłaty planistycznej, bowiem ma on bezpośredni związek z przeniesieniem praw własności do przedmiotu aportu na spółkę...

I SA/Po 171/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-28

uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatków na opłatę planistyczną wynikającą z decyzji administracyjnej., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając...
wydatków, które poniosła na jego przedmiot. W związku z tym, Spółka nie będzie miała możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku z tytułu opłaty planistycznej...

II FSK 1757/10 - Wyrok NSA z 2012-04-13

w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatków na opłatę planistyczną wynikającą z decyzji administracyjnej., Dyrektor Izby Skarbowej w P...
zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku z tytułu opłaty planistycznej, bowiem ma on bezpośredni związek z przeniesieniem praw własności do przedmiotu aportu na spółkę...

I SA/Wr 483/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-28

może uznać za koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione jednorazowo na przeprowadzenie zmian planistycznych w postaci opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej...
oraz opłaty za przedwczesny wyrąb drzewostanu (dalej: wydatki na przeprowadzenie zmian planistycznych), jest moment rozpoznania tych wydatków, jako kosztu na podstawie...

I SA/Wr 1381/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-30

klasyfikacji tych gruntów oraz od uzyskania tytułu prawnego do rozporządzania tymi gruntami. Procedura zmiany klasyfikacji gruntów wiąże się z poniesieniem opłat...
: za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. Poniesienie powyższych opłat warunkuje realizację kolejnego...

III SA/Wa 854/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-10

: pozyskiwania gruntów, uzyskiwania pozwoleń, prac planistycznych i architektonicznych (w tym analizy i optymalizacji projektów pod względem efektywności, użyteczności...
, w tym ilości m2 jakie mogą na danej nieruchomości powstać, chłonności danej nieruchomości, założeń planistycznych i możliwości optymalizacji danej nieruchomości pod względem...

II FSK 3589/17 - Wyrok NSA z 2019-10-09

planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją produkcji. System wdrażany przez wnioskodawcę posiada innowacyjne i unikatowe rozwiązania rozszerzające znacząco...
; optymalizacja wykorzystania czasu pracy pracowników; znaczne odciążenie działów planistycznych; minimalizacja przestojów; pełniejsza kontrola nad terminowością zleceń...

II FSK 687/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

wiąże się z poniesieniem opłat: za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. Poniesienie powyższych...
opłat warunkuje realizację kolejnego etapu związanego z pozyskaniem gruntów pod planowaną inwestycję, jakim jest uzyskanie przez Spółkę tytułu prawnego...

I SA/Wr 625/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi A Spółka z o. o. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych: 1. oddala skargę w części dotyczącej udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze. 2. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w części dotyczącej udzielenia odpowiedzi na pytanie od drugiego do siódmego. 3. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz A Sp. z o. o. z sied...

I SA/Po 878/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-08

, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczeń o podobnym charakterze;, 2. wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo...
. 15e ust. 1pkt 1 u.p.d.o.p. powinien dotyczyć usług zarządzania i kontroli, a nie usług planistycznych., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje...
1   Następne >   3