Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II SA/Lu 102/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-25

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2007 r., nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - w zakresie...
o opłatach za czynności adwokatów [...] w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych, i udokumentowanych wydatków. Do czynności...