Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Skarżony

II SA/Ke 609/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-12

kosztów zastępstwa procesowego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, argumentując że program współpracy jest jedynie aktem o charakterze planistycznym...
. Jego treść stanowią normy planistyczne, normy-prognozy i zasady postępowania w określonych sytuacjach, których realizacja stanowi zadania własne gminy. Do istotnych cech...