Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II OSK 119/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

do instytucji opłaty planistycznej. Zobowiązanie zbywcy ma charakter cywilnoprawny, a ustawa o planowaniu przestrzennym w art. 36 ust. 6 przewiduje termin 5 letni...
. nie wskazała z czego wywodzi swój interes prawny w domaganiu się wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej, zaś w trakcie rozprawy przed sądem...