Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

II SA/Kr 1539/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-04

, że w tym dniu wydana została opinia co do podziału działki [....] , z której powstała działka [....] ., Opłata planistyczna nie może obejmować zmiany wartości działki spowodowanej...
opłaty planistycznej należy przyjąć stopę wzrostu wartości działki, ale w tym jej kształcie, jaki istniał w dniu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

II SA/Kr 971/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-23

, podczas gdy powinien ustalić i orzec o 3 różnych opłatach tzw. renty planistycznej - z tytułu wzrostu wartości konkretnie oznaczonych nieruchomości spowodowanego uchwaleniem...
sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem. Z przytoczonych unormowań wynika, że dla ustalenia opłaty planistycznej niezbędne jest wykazanie, że uchwalenie...

FSK 2247/04 - Wyrok NSA z 2005-09-29

1. O wartości rynkowej nieruchomości w 2000 r. decydowały wyłącznie przesłanki określone w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U....
nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./., 2. W pojęciu stanu prawnego nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie...