Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II OSK 2885/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady...
nieruchomości na kwotę 496980 zł, w związku z czym opłatę planistyczną ustalono na 149094 zł., Decyzją z dnia [...] maja 2006 r. Wójt Gminy D. potwierdził, że działki...

IV SAB/Wa 497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

niejawnym sprawy ze skargi T. G. i Z. G. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] - Wydziału Budżetowo - Księgowego w przedmiocie niewypłacenia opłaty planistycznej wraz...
Wydziału Budżetowo - Księgowego Dzielnicy [...] polegającą na niewypłaceniu, po stwierdzeniu przez SKO nieważności decyzji o pobraniu jednorazowej opłaty planistycznej...

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

., Jak wynika z treści skargi, decyzją z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] Wójt Gminy [...] ustalił dla Jolanty S. - K., A. K., E. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu...
z czym opłatę planistyczną ustalono na [...] zł., Na mocy decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2006r. działki nr [...],[...] i [...] przeszły z mocy prawa na rzecz...

II SA/Ol 317/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-20

sprawy ze skargi J. i T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia odrzucić skargę. WSA...
'[...]', nr '[...]', w przedmiocie opłaty planistycznej., W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 19 kwietnia 2010r., które otrzymali w dniu 23 kwietnia...

II SA/Go 844/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej odrzucić...
. nr [...] ustalającą opłatę planistyczną dla A.R. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - dz. nr [...], która to sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Go 837/19...

II SA/Lu 218/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-26

. i J. małżonków K., powziętą w dacie 12 października 2004r. o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej w kwocie [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w konsekwencji dając podstawę do ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, wskazanej w treści osnowy powziętej decyzji...

II SA/Ol 722/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-15

niejawnym sprawy ze skargi D. i J.L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 29 maja 2009 r., Nr '[...]' w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia...
., W złożonej na tę decyzję skardze D. i J.L. zakwestionowali zasadność ustalenia im opłaty planistycznej. Podali, że przedmiotową nieruchomość sprzedali dwa lata wcześniej, wobec...

II SA/Ol 721/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-08-25

niejawnym sprawy ze skargi D. i J.L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 29 maja 2009 r., Nr '[...]' w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia...
na tę decyzję skardze D. i J.L. zakwestionowali zasadność ustalenia im opłaty planistycznej. Podali, że przedmiotową nieruchomość sprzedali dwa lata wcześniej, wobec czego...

II SA/Ol 318/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-24

niejawnym sprawy ze skargi J. i T.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. z dnia 1 marca 2010 r., '[...]' w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia odrzucić...
skargę. Decyzją z dnia 1 marca 2010 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w E. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza M., którą ustalono J. i T.K. jednorazową opłatę...

II SA/Ol 595/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-21

niejawnym sprawy ze skargi D. i J. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia odrzucić skargę...
'[...]', Nr '[...]', w przedmiocie opłaty planistycznej., W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 27 lipca 2011 r., które otrzymali w dniu 2 sierpnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   20