Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Ke 458/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia...
w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 18 marca 2013 r. w przedmiocie opłaty planistycznej., W dniu 7 maja 2014 r. skarżąca spółka nadała...

II OZ 1010/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

. znak [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia oddalić zażalenie Wyrokiem z dnia 5 września 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 458/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Kielcach oddalił skargę [...] Sp. z o.o. w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2013 r. znak [...] w przedmiocie opłaty...