Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SA/Bd 760/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-04-05

niejawnym sprawy ze skargi B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia...
zwrócić ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) na rzecz B. M. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem opłaty kancelaryjnej. Wyrokiem z dnia...

II SA/Łd 354/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-08-09

planistycznymi. W wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą z 1998 roku, nie występuje m.in. zaznaczenie: granic działek, numerów...
, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4., Bez wątpienia omawiana uchwała Rady Gminy C. nr [...] nie spełnia przesłanki zupełności planu...