Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II SA/Po 280/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-04

do nawiezienia jednego metra ziemi na powierzchni 8 hektarów to ponad 3000 ciężarówek. Wyjaśnia, że utrzymanie decyzji nakazywałoby powtórzyć całą procedurę planistyczną...
przez PPIS w R. przedłożonego temu organowi, w ramach prowadzonej procedury planistycznej, projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego cmentarza w D. wraz...

III SA/Łd 551/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-09

przy ul. A., Uwzględniając powyższe [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że cmentarz funkcjonuje bez stosownych pozwoleń, a procedura planistyczna...
się z sporządzeniem właściwych instrumentów planistycznych gminy, których w odniesieniu do terenu działek nr 117/1, 118, 120, 123 obręb geodezyjny [...] Miasta R. przy ul...