Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II OSK 1919/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

zmierzających do wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, a tym również do dokonania interpretacji przepisów planistycznych i stosowanych analiz parametrów...
do stanu zgodnego z prawem - inwestor przedkłada stosowne dokumenty, o których mowa w art. 48 ust. 3, i uiszczona zostaje opłata legalizacyjna. Niespełnienie któregokolwiek...