Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Skarżony

II SA/Wr 439/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

w L. na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin B. z dnia 5 stycznia 2016 r. Nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej...
października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, uchwałę B. nr [...] z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały...