Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

II SA/Lu 333/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-25

niż 30% samego tylko wzrostu wartości nieruchomości. Stąd suma uzyskana przez skarżących z tytułu sprzedaży działki znacznie przewyższa wysokość opłaty planistycznej...
sprawy ze skargi T.Z. i Ł. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...