Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II SA/Bd 827/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-14

Budowlanego w [...] z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
.), po rozpatrzeniu zażalenia J. S. utrzymał w mocy postanowienie nr [...] z dnia [...] marca 2021 r. (znak [...]) ustalające dla inwestora - J. S. opłatę legalizacyjną...

II GSK 1899/12 - Wyrok NSA z 2014-02-14

, by zestawienie rachunkowe skarżącej bilansowało z jednej strony dochody z opłat za infrastrukturę, nadwyżki z innych rodzajów działalności handlowej oraz finansowanie...
o konieczności złożenia formularzy planistycznych., 5.5. Z dostrzeżonymi przez Naczelny Sąd Administracyjny wadami uzasadnienia zaskarżonego wyroku, koresponduje zarzut...