Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

III SA/Gd 915/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-14

, ich lokalizacji i konstrukcji), który z kolej może wymagać uzyskania zgód budowlanych, czy planistycznych w oparciu o przedłożony projekt zagospodarowania terenu i, ewentualnie...
przestrzennym aktualizują się dopiero w przypadku dokonanej, a nie jedynie planowanej zmiany przeznaczenia terenu wbrew wiążącym aktom planistycznym. Ponadto wyjaśnić należy...