Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 650/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-09

Sprawa ze skargi W. W. na Wójta Gminy O. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1423/06 postanawia 1. odrzucić skargę; 2. odmówić przyznania prawa pomocy.