Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 207/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-27

. ustalająca opłatę adiacencką dla skarżących za wzrost wartości działek wskutek podziału., Powołali się na fragment uzasadnienia w/w decyzji z katorgo wynika, że Zarząd...
odstąpił od ustalania opłaty adiacenckiej za działkę [...] oraz [...], z uwagi na konieczność przebudowy sieci uzbrojenia terenu i zdjęcia płyt drogowych,, Zdaniem...

I SA/Wa 1974/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

podziału wraz z projektem podziału oraz z decyzji w przedmiocie opłaty adiacenckiej - na okoliczność granic nieruchomości przy ulicy [...] w R., jej powierzchni...
Burmistrza Miasta R. z [...] lutego 2018 r. o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału wraz z projektem podziału oraz z decyzji w przedmiocie opłaty...