Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 804/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-28

mieszkalnego - 900 zł oraz wydatkowała 1.400 zł na dentystę. Ponadto, małż. W. zobligowani są zapłacić opłatę adiacencką w wysokości 1.173,69 zł. Kredyty bankowe zostały...
w wysokości 3.280 zł (lodówka, naprawa tarasu, dentysta), a także jest zobligowania do uiszczenia opłaty adiacenckiej w wysokości 1.173,69 zł. L. W. jest zadłużona z tytułu...

II SA/Sz 261/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-28

., z dnia [...] r. oraz świadkowie - sąsiedzi z ulic [...] i [...] Sama Gmina R. również przyznała ten fakt wydając decyzję administracyjną o ustaleniu wysokości opłaty...
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, - decyzja z dnia [...] r., nr [...], do której to załączono zdjęcia, obrazujące stan przed i po wykonaniu inwestycji...