Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 1947/17 - Wyrok NSA z 2019-05-30

w tym przepisie została wprowadzona do porządku prawnego dla zupełnie innych celów, a mianowicie związanych z ustalaniem opłaty adiacenckiej. Nie sposób zgodzić...