Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 587/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-07

majątku gminy w kwocie 500.000zł i z opłaty adiacenckiej w kwocie 300.000zł ale nie przedłożono wykazu majątku gminy a dochody z tych tytułów wykazane w latach poprzednich...
. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o fp),, - nie wskazano w nim sposobu obliczenia efektu finansowego zwiększenia dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, obniżenia diet radnych...

II GSK 2620/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

w kwocie [...] zł;, - w dochodach przyjęto dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie [...] zł i z opłaty adiacenckiej w kwocie [...] zł ale nie przedłożono wykazu...
sposobu obliczania efektu finansowego zwiększenia dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, obniżenia diet radnych i wynagrodzenia wójta (naruszenie art. 240a ust. 3 pkt 3...