Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

III SA/Wa 2230/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-31

regulujące kwestię opłat adiacenckich (art. 143-148 tej ustawy)., Mając na uwadze powyższe okoliczności, w szczególności brak podstawy prawnej do wydania niniejszej...
do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ustalono opłatę w wysokości 1.000 zł, podobnie z tytułu prawa przyłączenia nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej...