Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bk 122/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-13

grudnia 2016 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t...
2016 r. pismo z tej daty zatytułowane 'Odwołanie', w którym J. S. wskazywał organowi, że 'nie było jego intencją kwestionowanie opłaty adiacenckiej, ale data w której ona...

II SAB/Bd 19/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-15

Miasta B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę Zgodnie z art.3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
wynikającego z przepisu prawa - rozstrzygnięcia odwoławczego od wniesionej prośby z [...]2003 r. o nie ustalaniu opłaty adiacenckiej w związku z brakiem wzrostu wartości...

II SAB/Bk 17/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-13

postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. J. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku...
na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nr geod. [...], położonej przy ul. T. w B...

II SA/Lu 374/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-08

. i M. K., na pismo Prezydenta Miasta z [...] r., znak: [...], w przedmiocie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej., Zarządzeniem z 12 kwietnia 2018 r. wezwano...
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, oznaczonej jako działka nr ewid. [...], o pow. [..], położonej w [...], przy ul. [...], jego wolą oraz wolą...

II SA/Lu 390/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-08

w tej sprawie, oświadczył, że wobec uiszczenia przez niego opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, oznaczonej jako działka nr ewid. [...], o pow...
niejawnym sprawy ze skargi H. K., P. K., K. K. i M. K. na pismo Prezydenta Miasta z dnia [...] marca 2018 r., znak: [...], w przedmiocie postępowania w sprawie ustalenia opłaty...

II SA/Lu 391/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-08

. i M. K., na pismo Prezydenta Miasta z [...] r., znak: [...], w przedmiocie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej., Zarządzeniem z 18 kwietnia 2018 r. wezwano...
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, oznaczonej jako działka nr ewid. [...], o pow. [...] położonej w [...] przy ul. [...], jego wolą oraz wolą...

II SA/Lu 373/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-08

niejawnym sprawy ze skargi H. K, P. K., K. K. i M. K. na pismo Prezydenta Miasta z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej...
Prezydenta Miasta z [...], znak: [...] w przedmiocie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej., Zarządzeniem z 12 kwietnia 2018 r. wezwano H. K. do złożenia...

II SAB/Łd 37/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P., S. P. i A. P. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć...
za pośrednictwem organu, skarga T. P., S. P. i A. P. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W dniu 1 lipca 2014 r. wpłynęło pismo skarżących...

II SAB/Łd 38/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P., S. P. i A. P. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: 1...
, złożona za pośrednictwem organu, skarga T. P., S. P. i A. P. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W dniu 1 lipca 2014 r...

VIII SA/Wa 949/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-27

niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...]października 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...
postanawia: - odrzucić skargę - Z. S. pismem z dnia [...]listopada 2017 r. wniósł skargę na decyzję Prezydenta Miasta [...]w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...
1   Następne >   3