Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 848/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-29

zł, zakup odzieży i materiałów codziennego użytku 100,00 zł, wywóz śmieci 28,00 zł, bieżące naprawy domu 80,00 zł, podatek od nieruchomości 289,92 zł, opłata adiacencka...
dostosowaną do swoich możliwości fizycznych, które są ograniczone przez choroby, a także, aby mieli gdzie mieszkać. Zaznaczył, że część dochodów pochłaniają także opłaty...