Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Sz 54/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-28

Wyceny Nieruchomości Oddział w S. o ukończeniu szkolenia na temat: ' Renta Planistyczna i Opłaty Adiacenckie' zorganizowanego w dniu [...] lutego 2014r.;, referencje...

II SA/Bk 476/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-10-01

jakie zostały wydane przez SKO dotyczących opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości od roku 2010 do dnia złożenia wniosku; liczby i treści opinii wydanych...
podatkowemu (art. 7 o.p.), jak również osoba zobligowana do uiszczenia opłat oraz niepodatkowych należności Skarbu Państwa. Oznacza to, że przepis ten dotyczy...