Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 86/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-05

egzekucyjnego obejmującego zaległą opłatę adiacencką., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje., Na podstawie art. 3 § 2 ustawy - Prawo...

I SA/Wa 1198/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-29

kwietnia 2007 r. w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego zaległą opłatę adiacencką., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje., Na podstawie...

I SAB/Wa 191/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-29

, że od 21 października 1999 r. prowadzi postępowanie egzekucyjne w przedmiocie należności z tytułu opłaty adiacenckiej skierowane do majątku W. W. W toku postępowania dokonano...

I SAB/Wa 191/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-11

. Skarżący zaznaczył, że uzyskiwane dochody w całości przeznacza na zakup leków, żywności, odzieży oraz na konieczne opłaty. Po zakupie leków, żywności i odzieży...
oraz po opłaceniu niezbędnych świadczeń związanych z utrzymaniem (światło, gaz, media) nie pozostają mu żadne środki pieniężne na opłaty sądowe i adwokata z wyboru. Wnioskodawca...

I SA/Wa 610/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-11

Sprawa ze skargi W. W. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. w przedmiocie czynności organu postanawia odrzucić skargę.

I SAB/Wa 540/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-19

Sprawa ze skargi W. W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] postanawia -odrzucić skargę-