Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1974/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

podziału wraz z projektem podziału oraz z decyzji w przedmiocie opłaty adiacenckiej - na okoliczność granic nieruchomości przy ulicy [...] w R., jej powierzchni...
Burmistrza Miasta R. z [...] lutego 2018 r. o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału wraz z projektem podziału oraz z decyzji w przedmiocie opłaty...