Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1665/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-09

, wywłaszczeń, sprzedaży, najmu, ustalenia opłat adiacenckich itp.). W trakcie postępowania dyscyplinarnego przy ocenie pracy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego badana...

II SA/Wa 1146/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-28

karnoskarbowych, wywłaszczeń, sprzedaży, najmu, ustalenia opłat adiacenckich itp.). W trakcie postępowania dyscyplinarnego przy ocenie pracy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego...