Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2050/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

[...] kwietnia 2013 r.) opracowanie pn. '[...]'. Celem wyceny było ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela. W piśmie...
Arbitrażowa stwierdziła: 'opiniowany operat szacunkowy może stanowić podstawę dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału...

VI SA/Wa 94/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-19

naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości na wniosek właściciela obejmujący działki nr [...],[...] i [...] położone w T., sporządzony...
wyceny., Nadto Minister wyjaśnił, że celem wyceny sporządzonej w dniu [...] lipca 2011 r. było ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości dokonanego...

VI SA/Wa 1915/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

w miejscowości S., stanowiącej przed podziałem dz. ew. nr [...] o powierzchni 2,7790 ha, obręb S., gm. P., w celu ustalenia opłaty adiacenckiej naliczanej na podstawie art. 98a...
położonej w miejscowości S., stanowiącej przed podziałem dz. ew. nr [...] o powierzchni 2,7790 ha, obręb S., gm. P., w celu ustalenia opłaty adiacenckiej naliczanej...

II GSK 1292/19 - Wyrok NSA z 2020-01-29

opłaty adiacenckiej z tytułu podziału. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej przed podziałem została oszacowana na kwotę 15 575 900 zł, a po podziale na kwotę 19 552 100...
wyceny nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, będącego wynikiem jej podziału na wniosek właściciela, stan nieruchomości...

VI SA/Wa 2546/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

rynkowej przedmiotu wyceny, która stanowić będzie podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej przed podziałem...
. Nie zamieścili informacji o badaniu poszczególnych działów księgi wieczystej. Dokonując wyceny nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

VI SA/Wa 2545/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

rynkowej przedmiotu wyceny, która stanowić będzie podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej przed podziałem...
informacji o badaniu poszczególnych działów księgi wieczystej. Dokonując wyceny nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

VI SA/Wa 281/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-22

podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej przed podziałem została oszacowana na kwotę 15 575 900 zł, a po podziale...
i po dokonanym podziale. Nie zamieścili informacji o badaniu poszczególnych działów księgi wieczystej. Dokonując wyceny nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu...

VI SA/Wa 259/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-22

informacji o badaniu poszczególnych działów księgi wieczystej. Dokonując wyceny nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
został sporządzony na zlecenie Burmistrza Miasta '(...)', w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny, która stanowić miała podstawę do ustalenia opłaty...

II GSK 1413/15 - Wyrok NSA z 2017-02-16

., stanowiącej przed podziałem dz. ew. nr [...] o powierzchni [...] ha, obręb S. , gm. P. G., w celu ustalenia opłaty adiacenckiej naliczanej na podstawie art. 98a ustawy...

II OSK 2572/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

w związku z realizacją inwestycji drogowej powoduje, że gmina ma możliwość zastosowania instytucji opłat adiacenckich, a zarządca drogi instytucji partycypacji prywatnego...
1   Następne >   2