Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1610/10 - Wyrok NSA z 2011-03-11

się w sprawach ze stosunku służby do przepisów prawa pracy, zapadł w zupełnie odmiennej sprawie, bo związanej z opłatą adiacencką., Jako zarzuty prawnomaterialne...