Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 1246/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-02-22

cywilny, znajdującym odpowiednie zastosowanie do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywołanego jej podziałem, przerywa wydanie przez organ...
ostatecznej decyzji ustalającej opłatę adiacencką.'. Zdaniem sądu w sytuacji zaskarżenia ww. decyzji do sądu administracyjnego w związku z art. 124 § 1 i 2 Kodeksu...

I OSK 1610/10 - Wyrok NSA z 2011-03-11

się w sprawach ze stosunku służby do przepisów prawa pracy, zapadł w zupełnie odmiennej sprawie, bo związanej z opłatą adiacencką., Jako zarzuty prawnomaterialne...