Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 578/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-04

administracyjne o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 44 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz...

III OSK 3175/21 - Wyrok NSA z 2021-02-23

wyrażonej w art. 7 k.p.a. - zasady prawdy obiektywnej. Należy wskazać, że podobne rozwiązania zostały przyjęte przez ustawodawcę odnośnie trybu ustalenia opłaty...
adiacenckiej, którą zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) ustala się w oparciu o sporządzony...