Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

IV SA/Wa 915/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-28

opłaty adiacenckiej, co pozwoliłoby na doprecyzowanie zakresu udostępnienia informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości. W ocenie Starosty, wniosek...
miasta i gminy [...], a zadania wymienione we wniosku tj. opłaty adiacenckie i planistyczne, mogą dotyczyć jedynie części właścicieli nieruchomości, a nie wszystkich...