Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 98/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-27

. i opłaty adiacenckiej wpłaconych przez C.B., Sąd zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...