Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1358/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-12

stwierdzono, że zapadły one w indywidualnych sprawach i w większości dotyczą one opłaty adiacenckiej, przy ustalaniu której, organ samorządowy opiera się wyłącznie na podstawie...
sporządzonego operatu szacunkowego i w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, opinia sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego jest jedynym dowodem. Zasad...