Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 445/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-29

2020 r., nr [...], wystawionego przez Burmistrza Miasta [...] (dalej jako: 'wierzyciel' lub 'skarżący') obejmującego należności z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie...
w łącznej kwocie [...]zł, na które złożyły się: 1) kwota [...]zł tytułem opłat manipulacyjnych - zgodnie z art. 64 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu...

I SA/Gd 1078/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-03

o informacje, czy skarżący obciążony został opłatą adiacencką, na co uzyskano odpowiedź przeczącą. Przesłuchano J.B., który był kierownikiem budowy, zeznał...
, - 2604,20 zł - przedłożone w toku postępowania odwoławczego faktury wystawione przez A Sp. z o.o. za opłaty przyłączeniowe (1802,20 zł) oraz przez B G. za kontrolę i odbiór...