Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SAB/Wa 2/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-01

sprawy prezentuje się następująco., Wobec skarżących prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w związku z nieuiszczeniem przez nich należności z tytułu opłaty adiacenckiej...
pomiędzy skarżącymi a organem kwota należności głównej wynikająca z decyzji o ustaleniu skarżącym opłaty adiacenckiej - 16.646,60 zł została rozłożona na pięć rat płatnych...