Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 437/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: umorzyć...
[...] postępowania w sprawie nr [...] dotyczącego ustalenia opłaty adiacenckiej., Pismem z [...] października 2019 r. skarżący cofnęli powyższą skargę., Wojewódzki Sąd...