Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 641/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej...
2001 r., uchwałę Gminy Święta Katarzyna nr VIII/58/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...

II SA/Wr 202/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-23

z dnia [...]r. (Nr[...]) Wójt Gminy K. w pkt. I ustalił dla J. B. zam., ul. L.[...], W., [...] K., opłatę adiacencką w wysokości 5751,70 zł z tytułu wzrostu wartości...
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) wójt może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości dokonanego...

II SA/Wr 622/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-17

Rejonowego w Bystrzycy Kłodzkiej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...
przez Starostę K., opłatę adiacencką w wysokości 143 820 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej we wsi T. oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 175/4...

II SA/Wr 272/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury...
Nr XVII/191/08 w sprawie ustalenia dla gruntów miasta Świdnicy stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń...

II SA/Wr 31/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-03

ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego jej podziałem geodezyjnym I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, że zaskarżona...
przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 130290 zł, a należna opłata adiacencka ustalona została poprzez zastosowanie do tej kwoty 30% stawki przyjętej w uchwale...

II SA/Wr 432/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę w całości. Decyzją...
. (Nr [...]), w której orzeczono: 1 ustalić opłatę adiacencką K. i M. K. właścicielom nieruchomości położonej w O. obr. L. przy ul. B. oznaczonej w ewidencji gruntów, w dniu stworzenia warunków...

II SA/Wr 665/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-24

we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I instancji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu...
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) ustalił M.B. P. opłatę adiacencką w wysokości 3606 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w gminie M., oznaczonej...

II SA/Wr 679/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-24

we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości...
, poz. 2603 z późn. zm.) ustalił Z. Z. opłatę adiacencką w wysokości 2968,40 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w B., o powierzchni 0,2162 ha, stanowiącej...

II SA/Wr 735/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-04

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem...
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz uchwały Rady Miejskiej L. Nr [...] z dnia [...]r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz...

II SA/Wr 736/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-04

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem drogi...
Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz uchwały Rady Miejskiej L. Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz.Urz. Woj. Dln. Nr 34...
1   Następne >   +2   +5   +10   19