Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Wa 166/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-05

Odwoławczego w P. z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., po rozpatrzeniu...
., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie sprawy...

I SA/Wa 1875/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-14

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza Miasta T. z dnia...
Miasta T. z dnia [..] czerwca 2008 r. nr [...] o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej we wsi P. D., gmina...

I SA/Wa 1834/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
., nr [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w kwocie [...] zł z tytułu wzrostu wartości działki nr [...] o pow. [...] ha położonej w [...] przy ul. [...] wskutek realizacji...

I SA/Wa 955/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-22

w W. z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia [...] marca 2007 r...
. nr [...] orzekającej o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: [...] z obrębu...

I SA/Wa 1821/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-17

w O. z dnia [....] września 2009 r. nr [....] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza Miasta O. z dnia [....] lipca 2007 r...
z dnia [....] września 2009 r. nr [....] utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta [....] z dnia [....] lipca 2007 r. nr [....]w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...

VIII SA/Wa 182/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-09

w R. z dnia [...]października 2006 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006 r., nr [...] Prezydent Miasta...
. nr [...], [...] o łącznej powierzchni [...] m2 opłatę adiacencką, stanowiącą 50% różnicy między wartością jaka nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury...

I SA/Wa 127/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-01

. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. I. Stan sprawy...
[...] października 2011 r. nr [...] o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie dzielnicy [...] przy ul...

I SA/Wa 1421/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-29

w W. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia [...] stycznia...
w W. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...] ustalającą opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości...

I SA/Wa 844/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-19

1) ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić jedynie w terminie 3 lat od dnia w którym decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości stała się ostateczna; 2) za datę...
ustalenia opłaty adiacenckiej nalezy uznać datę doręczenia stronie decyzji organu I instancji (czyli terminu jej wejścia do obiegu prawnego) a nie datę sporzadzenia...

I SA/Wa 2132/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-12

w W. z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy J. z dnia [...] lutego 2009 r...
. i P. M. od decyzji Wójta Gminy J. z dnia [...] lutego 2009 r., nr [...], o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100