Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 452/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-22

Kolegium Odwoławczego w Opolu, z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że zaskarżona decyzja nie podlega...
Kolegium Odwoławczego w Opolu z [...], Nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Kędzierzyna - Koźla z [...], Nr [...] ustalającą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu...

II SA/Op 480/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-09

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że zaskarżona...
. opłatę adiacencką w wysokości 495 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, oznaczonej jako działka nr A, położonej w S., o powierzchni 0,0686 ha, na skutek...

II SA/Op 156/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-09-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
Odwoławczego w Opolu z [...], utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Opola z [...] o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., Wydanie...

II SA/Op 672/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-02-08

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie opłaty adiacenckiej 1) uchyla...
nr [...] z dnia 1[...], ustalającej K.W. opłatę adiacencką w wysokości 405 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, oznaczonej, jako działka nr A, położonej w S...

II SA/Op 673/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-02-08

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie opłaty adiacenckiej 1) uchyla...
zaskarżoną decyzję, 2) określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości. Decyzją z dnia [...], nr [...], Wójt Gminy Bierawa ustalił dla I. M. opłatę adiacencką...

II SA/Op 667/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
, Prezydent Miasta Opola pismem z dnia 12 lutego 2008 r. poinformował strony o wszczęciu z urzędu postępowania o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Op 60/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-28

Odwoławczego w Opolu z dnia 24 czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że zaskarżona decyzja w całości...
sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 66, poz. 2034), ustalił B. i S. P. opłatę...

II SA/Op 260/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-30

czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Namysłowa z dnia 20 stycznia 2020 r...
') z dnia 29 czerwca 2020 r., nr [...], wydaną w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości 293,70 zł, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej...

II SA/Op 360/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-23

Odwoławczego w Opolu z dnia 24 stycznia 2020 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Krapkowic z dnia 31...
w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości 3.657,00 zł, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w [...] oznaczonej numerem działki a i b - będącej...

II SA/Op 335/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-28

4 lutego 2020 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Krapkowic z dnia 29 października 2019 r...
., nr [...], o ustaleniu skarżącym opłaty adiacenckiej w wysokości 27.396,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem geodezyjnym działki, odpowiednio...
1   Następne >   +2   +5   7