Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 293/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją administracyjną z dnia [...] grudnia 2008r nr [...], Burmistrz...
Rady Gminy i Miasta Nr XXVI 11/180/2000 z dnia [...] listopada 2000r. w sprawie: stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalonej przy wzroście wartości nieruchomości...

II SA/Go 496/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-03

., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego E.B. kwotę 763...
. 104 k.p.a. oraz § 1 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr XXVI/217/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj...

II SA/Go 423/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. W dniu [...] lipca 2012 roku Wójt Gminy wszczął...
jej podziału na mniejsze działki., Decyzją z dnia decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 roku, znak: [...] ustalił dla P. G. i M.Z. (dalej: strona) opłatę adiacencką w wysokości 4.030...

II SA/Go 832/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-25

. sprawy ze skarg J.K. i W.K., Prokuratora Okręgowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala...
. 2603, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nr V/29/03 z dnia [...] września 2003 roku w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej ( Dz.Urz. Województwa...

II SA/Go 292/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją administracyjną z dnia [...] listopada 2008r...
, uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXVI 11/180/2000 z dnia [...] listopada 2000r. w sprawie: stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalonej przy wzroście wartości nieruchomości...

II SA/Go 634/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-28

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
z dnia [...] listopada 2000r. w spawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalonej przy wzroście wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz art. 104 ustawy...

II SA/Go 11/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją Nr [...] z dnia [...] września 2008 r. Wójt Gminy...
[...] marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału (Dz. Urz. Województwa...

II SA/Go 696/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-03

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. 1. W dniu [...] października 2010 r. Wójt Gminy...
postępowanie w sprawie ustalenia wobec J.S. i M.S. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, powstałej w wyniku podziału nieruchomości dokonanego decyzją...

II SA/Go 99/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-24

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z [...] czerwca 2009 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
, po rozpatrzeniu odwołania L.Z., utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z [...] kwietnia 2009 r. nr [...] ustalającą opłatę adiacencką w wysokości 9.780 zł z tytułu...

II SA/Go 27/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-20

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza z dnia...
dalej: k.p.a, ustalił opłatę adiacencką w wysokości 729,00 zł, którą zobowiązany jest uiścić W.Ł. w związku ze wzrostem wartości nieruchomości związanej z wydaniem decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   17