Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 525/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-14

. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r.: nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
., którą Rada Gminy ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej zależną od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej...

II SA/Gd 530/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-14

. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r.: nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
. opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej sieci wodociągowej dla działek oznaczonych w operacie...

II SA/Gd 520/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-14

. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r.: nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej sieci wodociągowej dla działek oznaczonych w operacie...

II SA/Gd 634/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-25

nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw] nie mogą być stosowane do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta...

II SA/Gd 734/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-17

Kolegium Odwoławczego z dnia 5 sierpnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia 10 czerwca 2008 r. Wójt Gminy, na podstawie art. 98...
r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, ustalił dla A. N. i A. S...

II SA/Gd 510/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r. nr SKO/Gd 780/17 w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy ustalił T. S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Gd 514/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy ustalił T. S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Gd 511/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy ustalił T. S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Gd 513/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy ustalił T.S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Gd 512/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy ustalił T. S. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   65