Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 1090/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-03-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
w skrócie: 'uogn', uchwały Rady Gminy nr X/96/2003 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia opłat adiacenckich, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...

II SA/Bd 904/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-11-25

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] maja 2014 r...
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), ustalił dla J. W. opłatę adiacencką, w wysokości [...] zł, z tytułu wzrostu...

II SA/Bd 604/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] 2004 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę II SA/Bd 604/04, UZASADNIENIE, Samorządowe...
. w przedmiocie opłaty adiacenckiej, na podstawie art. 98 ust. 4, w związku z art. 145, art. 146 ust. 2 i 3 , art. 148 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r...

II SA/Bd 603/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] 2004 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę II SA/Bd 603/04, UZASADNIENIE, Samorządowe...
. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, na podstawie art. 98 ust. 4, w związku z art. 145, art. 146 ust 2 i 3, art. 148 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

II SA/Bd 701/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm.), dalej: ugn, Uchwały Rady Gminy Nr [...] z dnia [...]2003 r. w sprawie ustalenia opłat adiacenckich, oraz art. 104 ustawy z dnia 14...

II SA/Bd 1582/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-01-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta z dnia [...] października 2010r. Nr [...] w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz.Urz.Woj....

II SA/Bd 1167/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] 2018r. nr [...] r. Wójt...
uchwały Rady Gminy [...] nr [...]z dnia [...] 2003r. w sprawie opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. [...] z dnia [...] 2003r. Nr [...]) ustalił dla A. K. opłatę adiacencką...

II SA/Bd 1309/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-26

. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. II SA/Bd 1309/13, Uzasadnienie...
opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł., z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w G. stanowiącej działki ewidencyjne nr [...] i [...], o łącznej powierzchni...

II SA/Bd 589/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
została w mocy decyzja Burmistrza z dnia [...] stycznia 2018 r. znak: [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości [...],00zł z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Bd 510/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-06

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. II SA/Bd 510/11, UZASADNIENIE, Burmistrz K. zawiadomieniem...
z dnia [...] lipca 2010 r., Nr [...] poinformował strony o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...
1   Następne >   +2   +5   +10   35