Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

U 16/92 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-05-19

komunalnych, energetycznych i gazowych odpowiednio do wzrostu wartości nieruchomości, powstałego na skutek wybudowania tych urządzeń /opłaty adiacenckie/., (...) Rada...
energetyczne, urządzenie gazowe, opłaty adiacenckie., Wątpliwość co do wykroczenia kwestionowanego przepisu poza upoważnienie ustawowe wynika z przyjętej wcześniej zasady...

K 13/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-09-24

gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - opłaty adiacenckie/. To każe postrzegać problem waloryzacji i odsetek ustawowych w innej perspektywie niż wynikałoby to z wywodów...
w rozumieniu prawa cywilnego i nie wchodzą w grę instytucje prawa publicznego /dotacje, należności podatkowe, opłaty publiczne itp/., Postulowane przez Radę Gminy Warszawa...