Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 514/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-12-13

Przewidziane w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./ opłaty adiacenckie...
. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ciąży na odwołującym się obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej, której wysokość ustalona została zgodnie z par. 2 i 5...

SA/Lu 79/91 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1991-03-19

nieruchomości /Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74 ze zm./ opłata adiacencka związana z kosztami budowy drugiego takiego samego urządzenia. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
poz. 74 ze zm./ opłata adiacencka związana z kosztami budowy drugiego takiego samego urządzenia., Nie zostało to wzięte pod uwagę przez orzekające organy...