Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Ł 66-67/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-04-19

i źródeł finansowania, informacji o wysokości odszkodowań za grunty, które przeszły na własność gminy, informacji o wysokości opłat adiacenckich obciążających poszczególne...
urządzeń technicznych planowanych do budowy, terminów ich wybudowania oraz źródła finansowania, a także podanie informacji o wysokości opłat adiacenckich obciążających...