Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 2320/00 - Wyrok NSA z 2000-12-13

i telekomunikacyjnych /art. 143 ust. 2/. Według art. 148 ust. 4 'Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego...
inwestycyjnych gminy, określać warunki organizacyjne tego udziału, a także przewidywać formy świadczeń ludności' oraz do orzecznictwa w sprawie opłat adiacenckich...