Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA 457/97 - Wyrok NSA z 1997-12-02

odszkodowań za grunty, które przeszły na własność gminy, w sposób określony w załączniku nr 3 do uchwały., par. 5. Informuje się o wysokości opłat adiacenckich obciążających...