Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

II SA/Łd 924/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-09

roku sprawy ze skargi A Spółki z o.o. w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia zawiesić...
(Dz. U. z 2010r., nr 102., poz. 651 ze zm.), uchylił własną decyzję z dnia [...], nr [...], w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, w części dotyczącej formy...

II SA/Bk 791/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-04-12

. Ś. i R. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2015 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej p o s t...
ustalenia R. i M. Ś. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nr [...] położonej przy ul. L. w B., spowodowanego budową kanalizacji sanitarnej., W toku...

I OSK 392/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-22

. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: podjąć zawieszone postępowanie. Postanowieniem z dnia 16 lutego 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie...
r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej do czasu rozstrzygnięcia przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienia prawnego przedstawionego...

I OSK 391/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-22

. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: podjąć zawieszone postępowanie. Postanowieniem z dnia 16 lutego 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie...
r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej do czasu rozstrzygnięcia przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienia prawnego przedstawionego...

I OSK 1281/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30

2008 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: zawiesić postępowanie sądowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wyrokiem z dnia 13 maja 2009 r...
w mocy decyzję Burmistrza Tarczyna z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...], w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W dniu 20 lipca 2009 roku skarżący Z. K. złożył...

I OSK 392/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez skład...
budzącego poważne wątpliwości o następującej treści.: 'Czy data ustalenia opłaty adiacenckiej, o jakiej mowa, w art.98 a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

I OSK 391/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez skład...
budzącego poważne wątpliwości o następującej treści.: 'Czy data ustalenia opłaty adiacenckiej, o jakiej mowa, w art.98 a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

II SA/Łd 531/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-19

opłaty adiacenckiej postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. a.bł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia [...], nr [...], po rozpatrzeniu...
[...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Stan faktyczny niniejszej sprawy jest następujący:, Prezydent Miasta Ł. decyzją z dnia [...] ustalił na rzecz gminy opłatę adiacencką...

II SA/Sz 666/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-23

niejawnym sprawy ze skargi H. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: zawiesić...
, opłaty adiacenckiej w wysokości [...]zł, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego dokonaniem jej podziału geodezyjnego., Na powyższą decyzję H. R. złożył skargę...

II SA/Sz 580/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-03-06

z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia sprawy II SA/Sz 83/08 Wojewódzkiego Sądu...
Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...( utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta S. z dnia (...( w przedmiocie ustalenia B.K. opłaty adiacenckiej w wysokości...
1   Następne >   +2   4