Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II SO/Gd 22/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-25

niejawnym sprawy z wniosku R. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej opłaty adiacenckiej postanawia 1. wymierzyć...
odwołanie do decyzji Burmistrza z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję w tej sprawie w dniu 29 lutego...

II SO/Sz 2/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-06

odwołania M.T., utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości...
wpis od wniosku o wymierzenie grzywny ([...] zł) oraz koszty zastępstwa procesowego ([...] opłata skarbowa od pełnomocnictwa), orzeczono na podstawie art. 200 w zw...

II SO/Sz 3/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-15

odwołania M. T., utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta S. z dnia [...] r., nr [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu...